P1 Radio
NL EN
Play
Mo & Tineke op 17.09.22 @Radboud, Nijmegen
Read more Feminist Assembly Radio: Mo en Tineke
Lees, kijk, luister

Over P1

Onze artistieke praktijk richt zich op de ongeziene en weinig besproken aspecten van het curatorschap, zoals het creëren van infrastructuren, een context en een gemeenschap waarin de kunst zich kan wortelen en kennis wordt geproduceerd en gedeeld. Wij werken vanuit maatschappelijke urgenties met een utopisch doel.

Onze curatoriële praktijk wordt gekenmerkt doordat we niet alleen vragen stellen of theoretiseren, maar handelen. Verwerkelijkte strategieën die inspelen op de beproevingen van onze tijd: commercialisering, privatisering, eigendomswetten, opgelegde normen, en terugtrekkende overheden.

Door te handelen maken we de grenzen zichtbaar van politieke en sociale kaders in de overtuiging ze te veranderen of uit te breiden. We zoeken naar radicale oplossingen om de warboel van regels, wetten en eigendom te omzeilen. De uitwisselingen die plaatsvinden, dienen als vragen die de heersende consensus over de maker, of de context, verstoren.

Kunst wordt onderdeel van een voortdurend proces van onderzoek naar onze gedeelde ervaring, ze eindigt niet na afloop van een project.